Účinkujúci

o. Mikuláš Tressa CSsR

Časový harmonogram

10.30 – Sv. Liturgia (kazateľ: o. Mikuláš, hudobný doprovod: kapela Onezim)
13.00 – Tárajko a Popletajka (program pre deti)
14.15 – Kapucíni
15.15 – R. Vašečka
16.30 – A. Ďurica
17.15 – Spoločenstvo ON
18.45 – Rieka života

Od 14:00 sú pripravené workshopy a detské atrakcie.

Vstupné: 2 €.

Ako sa na Breakfestival dostať? Pozrite si odchody autobusov.

Organizátor:
Redemptoristi | Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa
Masarykova 35
071 01 Michalovce

Kontaktná osoba:
o. Ondrej Pacák
tel.: 0904 738 037
mail: slcssr@gmail.com

Propagácia & média:
Juliána Melicherová
mail: grafika@julim.sk

Facebook: