Hlavní partneri

Podujatie podporili

NeupauerAteliér MichalSoferKonkoľtour
MisionárČasopis SlovoVýveskaMisie filmom
MariannaVersabeJaroslav Holub
CeruzaGrafika JULIM

Ďakujeme!

 

Organizátor:
Redemptoristi | Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa
Masarykova 35
071 01 Michalovce

Kontaktná osoba:
o. Ondrej Pacák
tel.: 0904 738 037
mail: slcssr@gmail.com

Propagácia & média:
Juliána Melicherová
mail: grafika@julim.sk

Facebook: