O festivale

„Daj si pauzu.“

Breakfestival už po desiaty krát. V areáli Kúpeľov Smierdžonka v Červenom Kláštore na konci školského roka sa koná už po desiaty krát festival pre mládež a rodiny s deťmi pod názvom „Breakfestival“. Prvotnou myšlienkou bolo povzbudiť uponáhľaného človeka, aby si doprial jeden celý deň pre seba a svojich milovaných a „dal si pauzu“. Bola to zároveň aj téma prvého ročníka. Každý ďalší ročník sa pokúšal tematický nadväzovať na ten predchádzajúci. Tak počas uplynulých deväť rokov sme mali témy, ako 

Daj si pauzu

Čas na zmenu

Oplatí sa investovať?

Believe To Belive

V tíme

Zasvätení

Si Kľúčový

Vzbuďte hrdinov

Milovať, znamená trpieť, no nemilovať, znamená zomierať

a v desiatom ročníku by sme sa chceli vrátiť k prvotnej myšlienke: „Daj si pauzu“. V bohatom programe pre deti, mládež a rodičov, nebudú chýbať workshopy, súťaže, atrakcie, koncerty a prednášky. Redemptoristi v spolupráci s mladými laikmi pozývajú každého, kto má ochotu venovať celý jeden sviatočný nedeľný deň pre seba a svojich najbližších.

Nezabudnite teda prísť, lebo každý jeden z nás je stvorený na to, aby miloval a bol milovaný. Tešíme sa na teba. 

Organizátor:
Redemptoristi | Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa
Masarykova 35
071 01 Michalovce
číslo účtu: SK2702000000002984890251

Kontaktná osoba:
o. Maroš Dupnák
tel.: 0902 275 145
mail: maros.dupnak@breakfestival.sk

Propagácia & média:
Juliána Melicherová
mail: grafika@julim.sk

Facebook: