Organizátor:
Redemptoristi | Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa
Masarykova 35
071 01 Michalovce
číslo účtu: SK2702000000002984890251

Kontaktná osoba:
o. Maroš Dupnák
tel.: 0902 275 145
mail: maros.dupnak@breakfestival.sk

Propagácia & média:
Juliána Melicherová
mail: grafika@julim.sk

Organizátor:
Redemptoristi | Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa
Masarykova 35
071 01 Michalovce

Kontaktná osoba:
o. Ondrej Pacák
tel.: 0904 738 037
mail: slcssr@gmail.com

Propagácia & média:
Juliána Melicherová
mail: grafika@julim.sk

Facebook: