Doprava

Doprava

V priestoroch pri areáli je bezplatné parkovisko, do ktorého vás radi nasmerujú naši dobrovoľníci.

Okrem toho vám ponúkame bezplatnú autobusovú prepravu, ktorá má pravidelné odchody:

Stará Ľubovňa -> Červený Kláštor

(Pri Chráme Matky Ustavičnej Pomoci / Námestie sv. Mikuláša)

7:30, 9:30, 12:30, 16:30

Červený Kláštor -> Stará Ľubovňa

 13:00, 17:00, 19:00, 20:30

Organizátor:
Redemptoristi | Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa
Masarykova 35
071 01 Michalovce
číslo účtu: SK2702000000002984890251

Kontaktná osoba:
o. Maroš Dupnák
tel.: 0902 275 145
mail: maros.dupnak@breakfestival.sk

Propagácia & média:
Juliána Melicherová
mail: grafika@julim.sk

Facebook: